BỘ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

Webdemo.vn xin gửi đến các bạn bộ video hướng dẫn sử dụng, được chia làm 3 phần từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn nắm bắt được các phần của một website, từ đó dễ dàng chỉnh sửa và quản lý website của mình.

Phần 1: Hướng dẫn sử dụng cơ bản